Schijnbaar onschuldige woorden

Gerelateerde afbeelding

De woorden ‘wat’ en ‘als’ zijn normale woorden die in onze taal voorkomen zonder veel betekenis te hebben. Maar als ze samen in een zin worden gebruikt, ontstaat er dynamiek en bepalen ze levens. Want wat was er met mijn leven gebeurd als ik vorig jaar augustus niet op de knop had gedrukt om de fatale transactie in gang te zetten? Dan had ik nu nog op de beurs gehandeld, waren Kathleen ik nog bij elkaar geweest en hadden we nog steeds in onze villa in Laren gewoond met een Porsche en een Ferrari voor de deur. Aan de andere kant had ik mezelf dan nooit zo goed leren kennen als dat ik nu doe, was ik niet in dit klooster geweest, was ik Renard vergeten en had ik nog nooit van Het boek van de waarheid gehoord. Bovendien was ik tijdelijk kantoor huren amsterdam wtc dan nooit begonnen aan de belangrijkste zoektocht van mijn leven naar het geheim van het universum. Het is bizar dat door deze twee schijnbaar onschuldige woorden ‘wat’ en ‘als’ samen te voegen, complete levens worden bepaald, geliefden bij elkaar komen en dat er carrières worden gemaakt of gebroken. Wat zou er gebeuren als …. De woorden hebben in combinatie iets te maken met de magie van het leven. Tijdens de lunch gaat het aan de kloostertafel over de uitwerking op iemands leven bij het verliezen van een dierbaar persoon. Vanochtend was er een vrouw in het klooster geweest die haar enige kind bij een auto-ongeluk had verloren. Ze lijdt nu aan zinloosheid in haar leven. Elke zin of betekenis is verloren gegaan en de grond onder haar voeten voelt drassig, alsof ze er elk moment in kan wegzinken. Het is alsof tijdelijk kantoor huren dordrecht ze met een beslagen voorruit door het leven gaat en elk uitzicht op levensgeluk verloren is gegaan. Elke dag bezoekt ze het graf van haar zoon, die op het kerkhof bij het klooster ligt. Ik kan me haar gemoed voorstellen, ook ik zwoegde maandenlang met een beslagen voorruit door het leven en was ten einde raad. Het ging zelfs zo ver dat ik er een einde aan had willen maken. De beklagenswaardige vrouw zoekt nu naar troost in de kapel en ze bidt tot God om nieuwe zin in haar leven te vinden. Ook het leven van deze vrouw wordt getekend door de woorden ‘wat’ en ‘als’. Wat zou er van haar kind terecht zijn gekomen als hij niet op het bewuste tijdstip op de plaats van het ongeluk was geweest? Wat zou er zijn gebeurd als het kind tien minuten later van huis was vertrokken? Het zijn vragen die haar hersenen nog dikwijls zullen pijnigen. Het leven bestaat uit een wirwar van toevalligheden. Is het toeval dat tijdens deze lunch juist de verdrietige vrouw ter sprake komt of zit daar een diepere betekenis voor mij achter? Zij is zwaar getroffen door het lot, maar waarom nu zij? Dat heb ik me de laatste maanden ook dikwijls afgevraagd. Waarom loopt het leven zoals het loopt? Het zijn vragen, die mij mateloos boeien en waar ik tijdens mijn reis naar Harvard antwoorden op hoop te vinden.

Emotionele betekenis

Gerelateerde afbeelding

In deze toestand van flow, die wekenlang duurt, krijg ik hulp van het toevallige lot. Nadat ik mijn wekelijkse voedselpakket heb opgehaald, zit ik op een regenachtige vrijdagmiddag op mijn vaste plekje op de bank naar buiten te staren. Ik zie ineens de schim van mijn moeder bij de kast staan, ze lijkt te wijzen op een stapel boeken. Is dit verbeelding of zie ik haar werkelijk? Ik loop naar de kast en pak het bovenste boek van tijdelijk kantoor huren amsterdam zuidas de plank. Het boek is getiteld: Tempeliers, de opkomst en val van een geheim genootschap. Ik heb dit boekwerk ooit van mijn moeder cadeau gekregen en net als bij zoveel boeken is het daarna ongelezen in de boekenkast beland, waar het in de vergetelheid is geraakt. Uit mijn boedel in Laren heb ik een paar boeken met een emotionele betekenis meegenomen en toevallig zat dit boek daarbij. Geïnteresseerd kijk ik naar het boek en ineens gaat de knop om; het is een holistisch gevoel dat dit schrijven niet zomaar op mijn pad komt en dat dit meer is dan toeval! Ik plof op de bank neer en begin te lezen. Bladzijde na bladzijde kom ik meer te weten over dit mysterieuze genootschap.
De oorsprong van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde in Palestina, ligt in het begin van de twaalfde eeuw. Het was de tijd dat Jeruzalem nog maar net door tijdelijk kantoor huren hilversum de christenen was veroverd. De Turken en Arabieren waren nog niet helemaal verslagen en zij overvielen en beroofden westerse pelgrims, die de heilige plaatsen in Jeruzalem wilden bezoeken. Een kleine groep ridders uit Frankrijk en Vlaanderen voelden zich geroepen om deze westerse pelgrims te beschermen. In het jaar 7 7 7 8 trok deze groep ridders onder leiding van Hugues de Payns, een edelman uit de Champagnestreek, naar het Heilige Land. Toen de ridders in Jeruzalem waren aangekomen, werden ze door de koning van Jeruzalem ondergebracht in de onderaardse kamers van de heilige Tempelberg, die ook wel de stallen van Salomon werden genoemd. Zo ontstond de naam van het genootschap: ‘De Tempeliers’.

“Simpelweg helemaal failliet.”

Gerelateerde afbeelding

Dit wordt misschien wel de meest trieste kerstavond die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het begint met dat ene zinnetje, dat wellicht door de eeuwen heen door miljoenen mannen en vrouwen tegen hun partner is uitgesproken, als ze iets op hun kerfstok hadden. “Schat, ik moet je wat vertellen.” Verbaasd kijkt Kathleen me aan, waarbij ik de flexplek huren amsterdam zuidas angst in haar ogen kan aflezen. De beladen stilte in huis kun je zelfs voelen. “Je hebt een ander,” zegt Kathleen. Ik schud mijn hoofd. “Wat is het dan?” De paniek klinkt door in haar stem. “We zijn failliet,” zeg ik. “Simpelweg helemaal failliet.” De loodzware woorden zijn eruit, maar ze dringen zichtbaar niet door bij Kathleen. “Failliet?” “Ja, ik heb met ons spaargeld op de beurs gegokt en heb verloren. Op 1 januari ligt er een claim van tien miljoen euro bij ons op de deurmat. Dat geld hebben we niet en dus wordt alles ons afgenomen.” “Je maakt een grapje! Ik geloof je gewoon niet. Je hebt met ons spaargeld gegokt? Ben je helemaal gek geworden?” De angst in Kathleen haar ogen heeft plaatsgemaakt voor woede. “Failliet! Waarom weet ik dit niet?” zegt Kathleen. “Ik wilde je verrassen.” “Dat is je dan mooi flexplek huren hilversum gelukt,” antwoordt Kathleen op kribbige toon. “Hoe groot is de kans dat we tien miljoen euro moeten betalen?” “Negenennegentig komma negen procent,” antwoord ik. “Wat ben je toch een godvergeten klootzak.” Kathleen staat op en loopt met fel getik van haar pumps door de kamer naar de hal. “Ik ben naar mijn ouders en hoef je deze kerst niet meer te zien. Misschien wel nooit meer. Klootzak! Waarom heb je dit gedaan?”
Zonder mijn antwoord af te wachten, heeft Kathleen haar jas gepakt. Even later slaat de voordeur met een harde klap dicht en hoor ik haar auto van het grindpad afrijden. In haar rijstijl zit woede besloten. Nog altijd zit ik verslagen op de bank. Wat moet ik zeggen? Ik aai onze kat Bibi, die de spanning blijkbaar aanvoelt en bij mijn benen is komen zitten om me kopjes te geven. Het is doodstil in huis en dat maakt me op kerstavond alleen maar depressiever. Ik heb het flink verkloot, dat weet ik zelf ook wel.

Totale kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Totale kwaliteitszorg moet klantgericht zijn Kwaliteitsprogramma’s worden bijna altijd gekarakteriseerd als klantgericht. Maar in de realiteit blijkt vaak dat kwaliteitsprogramma’s eenzijdig de nadruk leggen op de verbetering van bedrijfsprocessen. De voordelen voor de klant van deze verbeteringsactiviteiten lijken al te vaak niet meer dan een flexplek huren amsterdam zuidas bijkomstigheid. En dit is natuurlijk een gemiste kans! Immers de klant bepaalt wat kwaliteit is. Marktsucces is een gevolg van beslissingen door klanten. Daarom zullen kwaliteitsprogramma’s aan klanten moeten worden gekoppeld. Het is hierbij van belang om: de klantenbehoeften te identificeren en te meten; de klantenbevredingsmaatstaven aan interne processen te koppelen.
Het resultaat hiervan zal zijn dat kwaliteit leidt tot een groter marktaandeel. Uit dit schema blijkt dat kwaliteit een offensief en een defensief effect heeft. Door mond-tot-mond reclame zullen nieuwe klanten zich aangetrokken voelen tot de organisatie terwijl bestaande klanten trouw blijven.
3 De omvang van kwaliteitskosten De kwaliteitskosten maken een belangrijk deel uit van de kostprijs van producten of diensten. Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in kosten voor de preventie van fouten in het productieproces, zoals controlekosten, en kosten van ‘non-kwaliteit’, zoals herstelkosten en gederfde inkomsten als gevolg van gemaakte kosten. Deze non-kwaliteitskosten worden door de European Organisation for Quality Contra! beraamd op gemiddeld 20 procent. Het probleem is echter dat bij veel bedrijven de kwaliteitskosten nog onvoldoende in de kostprijs tot uitdrukking komen, terwijl deze flexplek huren hilversum kosten wel degelijk worden gemaakt. Verder kan nog worden opgemerkt dat door te beginnen met kwaliteitsbeheersing de preventiekosten in eerste instantie toenemen, maar dat naderhand de totale kosten zullen dalen. 4 Veranderingen in de wetgeving Ondernemingen kunnen steeds vaker en voor grotere bedragen wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van ondeugdelijke producten en diensten.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het ontstaan en de achtergronden van kwaliteitszorg, en de opgedane ervaringen in Nederland hiermee. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de certificering van kwaliteitssystemen.

Het doel van een reorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Het doel van een reorganisatie is het afwenden van dreigende discontinuïteit en het bevorderen van het herstel van de onderneming. De reorganisatie moet ervoor zorgen dat de strategische positie van de organisatie versterkt wordt, de interne organisatie optimaal functioneert en de vermogenspositie en winstgevendheid van de organisatie verbeteren. 1s Om het doel van de reorganisatie te bereiken kunnen op velerlei gebieden veranderingen flexplek huren amsterdam zuidas noodzakelijk zijn: • het afstoten of sluiten van verliesgevende organisatieonderdelen (sanering); ‘Y Figuur 10.5 Waarom reorganiseren ondernemingen?
• het bereiken van een grotere slagvaardigheid en betere besluitvorming; • het bereiken van een vermindering van de belasting van de organisatieleiding; • het bereiken van een vermindering van de overheadkosten (afslankingsoperatie); • het bereiken van betere coördinatie; • het bereiken van een betere verdeling van verantwoordelijkheid; • het veranderen van de organisatiecultuur.
Het uitvoeren van een reorganisatie is in de meeste gevallen aan een aantal randvoorwaarden gebonden. Deze randvoorwaarden kunnen op verschillende flexplek huren hilversum terreinen liggen. Hierbij valt te denken aan technische (productiesfeer), economische (kostensfeer), personele (weerstand) en wettelijke randvoorwaarden (collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingsraad).

Maatschappelijke effectiviteit

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke effectiviteit: de mate waarin de behoeften van de partijen in de externe omgeving worden gerealiseerd. Vragen daarbij zijn: is het mogelijk een voldoende dividend uit te betalen; brengt de organisatie
Beknopte beschrijving Deloitte Consulting is één van de Topmanagement-consultingfirma’s die consultancy-diensten verleent op het gebied van strategie, procesverbetering, informatietechnologie en human resources. Deloitte Consulting maakt deel uit vergaderruimte huren amsterdam zuid van Deloitte Touche Tohmatsu, met ruim 80 000 medewerkers in 130 landen. Deloitte & Touche is met bijna 5 000 medewerkers één van de grootste adviesbureaus in Nederland.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? Een nieuwe organisatiestructuur doet vaak geen wonderen. Er zijn vele manieren om een organisatie te structureren maar het succes hangt volledig af van de mensen die verantwoordelijk worden voor nieuwe posities. Verder vind ik dat organisaties nog te veel gestructureerd zijn, wat een stuk veranderingsvermogen in de weg staat. Organisaties zullen steeds sneller moeten inspelen op veranderingen in de markt. Het is de kunst om een organisatiecultuur te creëren vergaderruimte huren hilversum die dit ondersteunt. Mensen zouden daarom iedere 2 à 3 jaar van functie of van afdeling moeten veranderen om nieuwe ervaringen op te doen.
Wat ziet u als een belangrijke Organisatie & Management-trend? Technologische innovaties zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op organisaties. Technologische innovaties zijn van invloed op onder meer: concurrentievermogen, productinnovatie alsmede de wijze waarop we het werk organiseren, structureren en communiceren. Ik verwacht dat steeds vaker een directeur Informatietechnologie of een Chief Technology Officer (Amerikaanse titel), deel zal uitmaken van directies van organisaties. De technologiefunctie heeft zich ontwikkeld van ondersteunend naar strategisch.

Lijn-staforganisatie

Gerelateerde afbeelding
Indien leidinggevenden in een lijnorganisatie worden bijgestaan door medewerkers met specialistische kennis en deskundigheid, zogenoemde staffunctionarissen, dan wordt er gesproken van een lijn-staforganisatie. Staffunctionarissen worden vaak ondergebracht in stafafdelingen. Stafafdelingen hebben tot taak het lijnmanagement gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren. Zij mogen geen opdrachten geven aan organisatieleden of afdelingen. De beslissingsbevoegdheid blijft liggen bij de lijnfunctionaris, die ook verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De stafafdeling is wél verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies of de informatie die verstrekt wordt aan de lijnfunctionaris.
Voordelen van een lijn-staforganisatie: • Doordat de lijnfunctionaris gebruik kan maken van meer deskundigheid kunnen er betere beslissingen tot flexplek huren amsterdam zuidas stand komen. • Het inschakelen van staffunctionarissen kan tijdbesparend en efficiency-verhogend werken voor de lijnfunctionaris. Het omspanningsvermogen van de leider kan tevens worden vergroot. • Het principe van ‘eenheid van bevel’ blijft gehandhaafd.
Nadelen van een lijn-staforganisatie: • Het gevaar bestaat dat stafafdelingen te veel theoretisch georiënteerd zijn en te weinig oog hebben voor de praktische uitvoering. • Aangezien de staf niet verantwoordelijk is voor de, op basis van de aangeleverde adviezen en informatie, genomen beslissingen in de lijn, kan onzorgvuldigheid ontstaan in de uitoefening van de taken van de stafafdeling. • Stafafdelingen hebben de neiging tot uitdijen, wat hoge overheadkosten met zich kan brengen. Verder valt niet altijd objectief vast te flexplek huren hilversum stellen of de bijdrage van de staf geresulteerd heeft in betere beslissingen. • De kans bestaat dat de lijnfunctionaris te afhankelijk wordt van de stafafdeling.
In bijna alle grotere organisaties komen stafafdelingen voor. Hierbij kan worden gedacht aan de afdelingen Beleidsontwikkeling, Marktonderzoek, Research en Organisatieontwikkeling.

Bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het management van zowel de units als de top worden hierdoor speciale eisen gesteld. Op unit-niveau moet een manager meer een generalist zijn dan een specialist. Het gaat erom dat de unit-manager verantwoordelijk is voor het geheel. De manager heeft dus veel weg van een ondernemer: hij moet beslissingen nemen en in staat zijn het team tot flexplek huren amsterdam zuidas prestaties te motiveren. Op topniveau moet de wil aanwezig zijn de unit een grote mate van zelfstandigheid te geven. Alleen bij het echt delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen de voordelen van unit-management behaald worden. Bij het gedeeltelijk overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegheden ontstaan er snel onduidelijkheden, die
autonomie/ wederzijdse afhankelijkheid
aanleiding geven tot conflicten en demotivatie. Bij decentralisatie ontstaat bovendien een situatie dat het topmanagement zich meer kan toeleggen op concernstrategische taken.
Er kunnen ook nadelen bij unit-management zijn: 18 • De efficiency van de functies kan worden aangetast (dezelfde functies komen bij alle business units voor). • De synergie tussen de units kan verloren gaan (de business units beschouwen zich alleen als ‘aparte’ onderneming). • Er is een gevaar dat de business units een korte-termijninteresse hebben en aan de lange-termijnvisie van hun business geen aandacht besteden. • Er is een gevaar van gebrek aan eenheid naar buiten. Binnen de procesgerichte methoden staat het beheersen van de bepaalde bedrijfsprocessen en de daaruit voortkomende flexplek huren hilversum projecten centraal. Het gaat hierbij om methoden die in deze specifieke situaties tot een betere beheersing leiden. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan projectplanning. Projectplanning is een methode waarbij mensen die op verschillende plekken in de organisatie werkzaam zijn, op een tijdelijke basis bij elkaar worden gezet om oplossingen voor bepaalde problemen aan te dragen. Netwerkplanning is een techniek die binnen projectplanning gebruikt kan worden en die inzicht geeft in de relaties tussen de verschillende activiteiten binnen een project. Onder een techniek worden alle bewerkingen verstaan om iets tot stand te brengen.

Materiaalmanagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Materiaalmanagement omvat alle logistieke activiteiten vanaf de oer- materiaalmanagement producent tot en met de fabricage van producten. Fysieke-distributiemanagement omvat alle logistieke activiteiten fysieke-distributiemanagement vanaf het moment dat de producten flexplek huren amsterdam zuidas gefabriceerd zijn tot ze bij de afnemer aangekomen zijn. De relatie tussen deze drie begrippen is in figuur 8.10 schematisch weergegeven. In figuur 8.11 wordt een voorbeeld gegeven van een goederen- en informatiestroom bij de productie van computers.
Doordat elke organisatie bepaalde taken uitoefent in de weg tussen oerproducent en afnemer, heeft elke organisatie te maken met (een combinatie van) logistieke vraagstukken. Met betrekking tot het traject van het materiaalmanagement moeten in een organisatie beslissingen worden genomen op met name de volgende terreinen.
Goed logistiek management kan leiden tot concurrentievoordelen. Te denken valt hierbij aan lagere inkooprijzen, minder omstelkosten van machines, flexibele productiecapaciteit, een hogere bezetting van machines en kortere levertijden. Uit onderzoek komt naar voren dat factoren waarop klanten leveranciers kiezen niet alleen met de prijs te maken hebben, maar flexplek huren hilversum vooral ook met leverbetrouwbaarheid, complete levering, levertijd, service en persoonlijke contacten.
Bij het realiseren van deze voordelen zal behalve naar de logistieke activiteiten, ook naar de relatie met andere activiteiten in de organisatie gekeken worden, zoals marketing, financiering, product-en procesontwikkeling enzovoort.

Het fuikmodel

Gerelateerde afbeelding

Het fuikmodel bestaat uit de volgende fasen: Opening: welkomstwoord, inventarisatie aan- en afwezigen, vragen of iedereen de notulen tijdig heeft ontvangen, vragen naar op- of aanmerkingen op notulen, herhalen van eindtijd van vergadering. 2 Startvraag: keuze van onderwerp waarover zal worden gesproken. 3 Beeldvorming: materiaal inventariseren, niet discussiëren en gebruik maken van visuele media (zoals een flip-over). 4 Ordening: materiaal samenvatten flexplek huren amsterdam zuidas en ordenen, doel en criteria herhalen, discussie starten, probleemoplossing stimuleren. 5 Meningsvorming: tussentijds samenvatten, discussie relevant houden, tijd bewaken, doelgericht werken, aanvallen en meningsverschillen zakelijk benaderen. 6 Besluitvorming: het proces waarbij een beslissing wordt voorbereid. Cijfers & Trends Succesvol vergaderen! Wil je carrière maken? Gedraag je dan een beetje op vergaderingen. Eigenlijk is de vergadering een van de weinige gelegenheden waar je wordt afgerekend op je gedrag. Een aantal vergadertips voor de voorzitter: Verdeel de agendapunten over de deelnemers en laat hen hun eigen punt voorbereiden. Daardoor is het niet alleen de voorzitter die alle agendapunten beheert. Zo krijgt hij meer tijd voor zijn taak als vergaderbegeleider. De agendapunten worden bovendien beter voorbereid en iedereen krijgt meer waardering voor hoe anderen het doen. Als je naar een feestje gaat waar je een speech moet houden, ga je ook anders flexplek huren hilversum dan wanneer je gewoon als genodigde gaat. Geef anderen zoveel mogelijk een taak. De een kan de tijd bijhouden en de ander de beurtenwisseling. Dat maakt de voorzitterstaak een stuk lichter en de rest meer betrokken. Een rondvraag moet niet eindeloos duren. Een oplossing is dat iedereen dertig seconden krijgt. Als iemand onverhoeds iets verschrikkelijk belangrijks vertelt, krijgt hij nog dertig seconden extra. Ben je bang datje een enorm belangrijk agendapunt mist, zet dan de agenda op de agenda: wie heeft er nog een agendapunt? En vooral ook: welk agendapunt vervalt? Maar die vraag wordt nooit gesteld! Soms zijn er mensen die de vergadering verstoren. Het is de taak van de voorzitter dat te voorkomen. Iemand die stokpaardjes berijdt, bijvoorbeeld, mag dit maar één keer doen. Begint hij er een tweede keer over, dan moet de voorzitter het onmiddellijk afkappen. Meestal is het begin van een vergadering onduidelijk. Het is goed om met een sterke opening te komen. Dan zit iedereen gelijk op het puntje van zijn stoel. Houd af en toe pauze. Pauzes zijn de poriën van de vergadering. Anders raken mensen ongeconcentreerd. Stel een ‘ja-maar-potje’ in om negativiteit te voorkomen. Elke keer als iemand ‘ja maar’ zegt, betaalt hij twee kwartjes. Na vier weken kun je dan wel een personeelsfeest houden.