Maatschappelijke effectiviteit

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke effectiviteit: de mate waarin de behoeften van de partijen in de externe omgeving worden gerealiseerd. Vragen daarbij zijn: is het mogelijk een voldoende dividend uit te betalen; brengt de organisatie
Beknopte beschrijving Deloitte Consulting is één van de Topmanagement-consultingfirma’s die consultancy-diensten verleent op het gebied van strategie, procesverbetering, informatietechnologie en human resources. Deloitte Consulting maakt deel uit vergaderruimte huren amsterdam zuid van Deloitte Touche Tohmatsu, met ruim 80 000 medewerkers in 130 landen. Deloitte & Touche is met bijna 5 000 medewerkers één van de grootste adviesbureaus in Nederland.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? Een nieuwe organisatiestructuur doet vaak geen wonderen. Er zijn vele manieren om een organisatie te structureren maar het succes hangt volledig af van de mensen die verantwoordelijk worden voor nieuwe posities. Verder vind ik dat organisaties nog te veel gestructureerd zijn, wat een stuk veranderingsvermogen in de weg staat. Organisaties zullen steeds sneller moeten inspelen op veranderingen in de markt. Het is de kunst om een organisatiecultuur te creëren vergaderruimte huren hilversum die dit ondersteunt. Mensen zouden daarom iedere 2 à 3 jaar van functie of van afdeling moeten veranderen om nieuwe ervaringen op te doen.
Wat ziet u als een belangrijke Organisatie & Management-trend? Technologische innovaties zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op organisaties. Technologische innovaties zijn van invloed op onder meer: concurrentievermogen, productinnovatie alsmede de wijze waarop we het werk organiseren, structureren en communiceren. Ik verwacht dat steeds vaker een directeur Informatietechnologie of een Chief Technology Officer (Amerikaanse titel), deel zal uitmaken van directies van organisaties. De technologiefunctie heeft zich ontwikkeld van ondersteunend naar strategisch.

Lijn-staforganisatie

Gerelateerde afbeelding
Indien leidinggevenden in een lijnorganisatie worden bijgestaan door medewerkers met specialistische kennis en deskundigheid, zogenoemde staffunctionarissen, dan wordt er gesproken van een lijn-staforganisatie. Staffunctionarissen worden vaak ondergebracht in stafafdelingen. Stafafdelingen hebben tot taak het lijnmanagement gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren. Zij mogen geen opdrachten geven aan organisatieleden of afdelingen. De beslissingsbevoegdheid blijft liggen bij de lijnfunctionaris, die ook verantwoordelijk is voor de besluitvorming. De stafafdeling is wél verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies of de informatie die verstrekt wordt aan de lijnfunctionaris.
Voordelen van een lijn-staforganisatie: • Doordat de lijnfunctionaris gebruik kan maken van meer deskundigheid kunnen er betere beslissingen tot flexplek huren amsterdam zuidas stand komen. • Het inschakelen van staffunctionarissen kan tijdbesparend en efficiency-verhogend werken voor de lijnfunctionaris. Het omspanningsvermogen van de leider kan tevens worden vergroot. • Het principe van ‘eenheid van bevel’ blijft gehandhaafd.
Nadelen van een lijn-staforganisatie: • Het gevaar bestaat dat stafafdelingen te veel theoretisch georiënteerd zijn en te weinig oog hebben voor de praktische uitvoering. • Aangezien de staf niet verantwoordelijk is voor de, op basis van de aangeleverde adviezen en informatie, genomen beslissingen in de lijn, kan onzorgvuldigheid ontstaan in de uitoefening van de taken van de stafafdeling. • Stafafdelingen hebben de neiging tot uitdijen, wat hoge overheadkosten met zich kan brengen. Verder valt niet altijd objectief vast te flexplek huren hilversum stellen of de bijdrage van de staf geresulteerd heeft in betere beslissingen. • De kans bestaat dat de lijnfunctionaris te afhankelijk wordt van de stafafdeling.
In bijna alle grotere organisaties komen stafafdelingen voor. Hierbij kan worden gedacht aan de afdelingen Beleidsontwikkeling, Marktonderzoek, Research en Organisatieontwikkeling.