“Simpelweg helemaal failliet.”

Gerelateerde afbeelding

Dit wordt misschien wel de meest trieste kerstavond die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Het begint met dat ene zinnetje, dat wellicht door de eeuwen heen door miljoenen mannen en vrouwen tegen hun partner is uitgesproken, als ze iets op hun kerfstok hadden. “Schat, ik moet je wat vertellen.” Verbaasd kijkt Kathleen me aan, waarbij ik de flexplek huren amsterdam zuidas angst in haar ogen kan aflezen. De beladen stilte in huis kun je zelfs voelen. “Je hebt een ander,” zegt Kathleen. Ik schud mijn hoofd. “Wat is het dan?” De paniek klinkt door in haar stem. “We zijn failliet,” zeg ik. “Simpelweg helemaal failliet.” De loodzware woorden zijn eruit, maar ze dringen zichtbaar niet door bij Kathleen. “Failliet?” “Ja, ik heb met ons spaargeld op de beurs gegokt en heb verloren. Op 1 januari ligt er een claim van tien miljoen euro bij ons op de deurmat. Dat geld hebben we niet en dus wordt alles ons afgenomen.” “Je maakt een grapje! Ik geloof je gewoon niet. Je hebt met ons spaargeld gegokt? Ben je helemaal gek geworden?” De angst in Kathleen haar ogen heeft plaatsgemaakt voor woede. “Failliet! Waarom weet ik dit niet?” zegt Kathleen. “Ik wilde je verrassen.” “Dat is je dan mooi flexplek huren hilversum gelukt,” antwoordt Kathleen op kribbige toon. “Hoe groot is de kans dat we tien miljoen euro moeten betalen?” “Negenennegentig komma negen procent,” antwoord ik. “Wat ben je toch een godvergeten klootzak.” Kathleen staat op en loopt met fel getik van haar pumps door de kamer naar de hal. “Ik ben naar mijn ouders en hoef je deze kerst niet meer te zien. Misschien wel nooit meer. Klootzak! Waarom heb je dit gedaan?”
Zonder mijn antwoord af te wachten, heeft Kathleen haar jas gepakt. Even later slaat de voordeur met een harde klap dicht en hoor ik haar auto van het grindpad afrijden. In haar rijstijl zit woede besloten. Nog altijd zit ik verslagen op de bank. Wat moet ik zeggen? Ik aai onze kat Bibi, die de spanning blijkbaar aanvoelt en bij mijn benen is komen zitten om me kopjes te geven. Het is doodstil in huis en dat maakt me op kerstavond alleen maar depressiever. Ik heb het flink verkloot, dat weet ik zelf ook wel.

Totale kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Totale kwaliteitszorg moet klantgericht zijn Kwaliteitsprogramma’s worden bijna altijd gekarakteriseerd als klantgericht. Maar in de realiteit blijkt vaak dat kwaliteitsprogramma’s eenzijdig de nadruk leggen op de verbetering van bedrijfsprocessen. De voordelen voor de klant van deze verbeteringsactiviteiten lijken al te vaak niet meer dan een flexplek huren amsterdam zuidas bijkomstigheid. En dit is natuurlijk een gemiste kans! Immers de klant bepaalt wat kwaliteit is. Marktsucces is een gevolg van beslissingen door klanten. Daarom zullen kwaliteitsprogramma’s aan klanten moeten worden gekoppeld. Het is hierbij van belang om: de klantenbehoeften te identificeren en te meten; de klantenbevredingsmaatstaven aan interne processen te koppelen.
Het resultaat hiervan zal zijn dat kwaliteit leidt tot een groter marktaandeel. Uit dit schema blijkt dat kwaliteit een offensief en een defensief effect heeft. Door mond-tot-mond reclame zullen nieuwe klanten zich aangetrokken voelen tot de organisatie terwijl bestaande klanten trouw blijven.
3 De omvang van kwaliteitskosten De kwaliteitskosten maken een belangrijk deel uit van de kostprijs van producten of diensten. Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in kosten voor de preventie van fouten in het productieproces, zoals controlekosten, en kosten van ‘non-kwaliteit’, zoals herstelkosten en gederfde inkomsten als gevolg van gemaakte kosten. Deze non-kwaliteitskosten worden door de European Organisation for Quality Contra! beraamd op gemiddeld 20 procent. Het probleem is echter dat bij veel bedrijven de kwaliteitskosten nog onvoldoende in de kostprijs tot uitdrukking komen, terwijl deze flexplek huren hilversum kosten wel degelijk worden gemaakt. Verder kan nog worden opgemerkt dat door te beginnen met kwaliteitsbeheersing de preventiekosten in eerste instantie toenemen, maar dat naderhand de totale kosten zullen dalen. 4 Veranderingen in de wetgeving Ondernemingen kunnen steeds vaker en voor grotere bedragen wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van ondeugdelijke producten en diensten.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het ontstaan en de achtergronden van kwaliteitszorg, en de opgedane ervaringen in Nederland hiermee. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de certificering van kwaliteitssystemen.

Het doel van een reorganisatie

Gerelateerde afbeelding

Het doel van een reorganisatie is het afwenden van dreigende discontinuïteit en het bevorderen van het herstel van de onderneming. De reorganisatie moet ervoor zorgen dat de strategische positie van de organisatie versterkt wordt, de interne organisatie optimaal functioneert en de vermogenspositie en winstgevendheid van de organisatie verbeteren. 1s Om het doel van de reorganisatie te bereiken kunnen op velerlei gebieden veranderingen flexplek huren amsterdam zuidas noodzakelijk zijn: • het afstoten of sluiten van verliesgevende organisatieonderdelen (sanering); ‘Y Figuur 10.5 Waarom reorganiseren ondernemingen?
• het bereiken van een grotere slagvaardigheid en betere besluitvorming; • het bereiken van een vermindering van de belasting van de organisatieleiding; • het bereiken van een vermindering van de overheadkosten (afslankingsoperatie); • het bereiken van betere coördinatie; • het bereiken van een betere verdeling van verantwoordelijkheid; • het veranderen van de organisatiecultuur.
Het uitvoeren van een reorganisatie is in de meeste gevallen aan een aantal randvoorwaarden gebonden. Deze randvoorwaarden kunnen op verschillende flexplek huren hilversum terreinen liggen. Hierbij valt te denken aan technische (productiesfeer), economische (kostensfeer), personele (weerstand) en wettelijke randvoorwaarden (collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingsraad).