Categorie archief: flexplek huren amsterdam zuidas

Form, fit and function

Form, fit and function werd tot nu toe vertaald in specifieke eindproducten. In de toekomst zullen de functies die de klant wenst, vertaald moeten worden in een familie, productgroep of productlijn. Vaak kan dit onderscheid worden gerealiseerd door een eindproduct te zien als een systeem, opgebouwd uit een aantal subsystemen die elk een eigen functie hebben. Een kast om een flexplek huren amsterdam zuidas apparaat is belangrijk voor de vormgeving, maar de voedingsunit die erin zit, kan universeel zijn voor meer apparaten. Door deze modulaire productopbouw bestaat een apparaat uit een aantal universele systeemcomponenten. Deze componenten worden in een zo laat mogelijk stadium samengebouwd tot het gevraagde product. Het meest extreem doorgevoerde voorbeeld van modulariteit is het speelgoed lego. Uit een beperkt aantal bouwstenen kan een oneindig aantal varianten worden afgeleid. Voor elke klant wat wils. Dit vraagt echter binnen flexplek huren amsterdam wtc de onderneming om een fundamentele herbezinning op de bouwstenen. Het kost wat meer tijd voor een goede opzet, maar levert op termijn een goede winst op. Een ander bedrijf dat hiermee zijn sparen heeft verdiend is HP. De printerlijn is een schoolvoorbeeld van modulariteit.
De fabricage van een modulair ontworpen apparaat kan wezenlijk anders worden opgezet dan die van een specifiek apparaat. Een uit standaardcomponenten flexplek huren hilversum samengesteld apparaat kan per stuk worden gebouwd in een speciaal daarvoor opgezette fabricagelijn. De voordelen van een dergelijke fabricagelijn zijn groot. Zo zal men in de toekomst bijvoorbeeld niet meer geconfronteerd hoeven te worden met een stereotoren met drie stekkers. Een voedingselement voor meer apparaten is voldoende. Vele bedrijven passen dit systeem inmiddels met succes toe. Philips heeft dit flexplek huren dordrecht ontwerpprincipe bij de divisie Consumer Electronics inmiddels ver doorgevoerd. Het basismotto bij deze nieuwe methode van design is: meer doen met minder, maar dan beter en meer doordacht. Zie ook voorbeeld 2.1.