Categorie archief: kantoor huren dordrecht

Het afzwakken van intuïtieve voorspellingen

Deze bezwaren tegen het afzwakken van intuïtieve voorspellingen moeten serieus worden genomen, aangezien de afwezigheid van bias niet altijd het belangrijkst is. Een voorkeur voor voorspellingen zonder bias is kantoor huren amsterdam zuidas gerechtvaardigd als alle voorspellingsfouten gelijk worden behandeld, ongeacht welke richting ze de voorspelling op sturen. Er zijn echter situaties waarin het ene type fout serieuzer is dan het andere. Als een durfkapitalist op zoek gaat naar een volgende investeringsmogelijkheid, weegt het risico van het missen kantoor huren amsterdam wtc  van de volgende Google of Facebook veel zwaarder dan het risico van het maken van een bescheiden investering in een onderneming die uiteindelijk ten onder gaat. Het doel van de durfkapitalist is om de extreme gevallen correct te voorspellen, zelfs al betekent dit dat de vooruitzichten voor andere ondernemingen worden overge
202 Deel Il – Heuristieken en biases
schat. Voor een behoudende bankier die grote leningen verstrekt, kan het risico van een enkele klant die failliet gaat opwegen tegen het risico dat enkele solvabele klanten onterecht worden afgewezen. In dergelijke kantoor huren hilversum gevallen kan het gebruiken van extreme bewoordingen (‘zeer goede vooruitzichten’, ‘serieuze kans op faillissement’) voor de gemoedsrust gerechtvaardigd zijn, zelfs al is de informatie waarop deze oordelen zijn gebaseerd van gebrekkige validiteit. Voor een rationeel ingesteld iemand zouden gematigde, biasloze voorspellingen geen probleem moeten vormen. De rationele durfkapitalist weet immers dat zelfs de meest veelbelovende start-ups slechts een kleine kans op succes hebben. Het is zijn taak om de meest veelbelovende mogelijkheden te selecteren uit alle mogelijkheden die hij heeft en zal niet de behoefte voelen de kansen van een bepaalde, interessante start-up rooskleuriger af te schilderen dan ze zijn. Rationele mensen die de inkomsten van een bedrijf moeten voorspellen, zullen het niet bij een enkel bedrag houden – ze houden rekening met een bepaalde marge rond de meest waarschijnlijke uitkomst. Een rationeel kantoor huren dordrecht iemand zal een groot bedrag in een onzekere onderneming investeren als het rendement maar hoog genoeg is, zonder dat de kans op succes hoeft te worden overdreven. Helaas zijn we niet allemaal zo rationeel ingesteld; sommigen van ons hebben de ‘zekerheid’ van vooringenomen schattingen nodig om tot actie over te gaan. Maar als u ervoor kiest uzelf voor de gek te houden door middel van extreme voorspellingen, is het wel verstandig dat u zich hiervan bewust bent.